Rukovanje konopima i sigurna primjena

Niže navedene preporuke pomažu vam produžiti vijek trajanja konopa ali i povećati sigurnost kod uporabe.

01.

Spriječite izravan doticaj konopa s grubim površinama, oštrim bridovima, kemijskim utjecajima i visokim temperaturama

02.

Užad sa upletanim ušicama ili konopi spojeni upletanjem snižavaju prijelomnu čvrstoću za samo 10% dok čvorovi snižavaju čvrstoću za 25-55%

03.

Skladištite konope po mogućnosti na čistom i suhom mjestu bez izravnog sunčanog svjetla.

04.

Izbjegavajte oštro savijanje konopa pri naprezanju jer se u takvom slučaju naprezanju izlaže samo polovina vlakana. Minimalni promjer savijanja konopa treba odgovarati šesterostrukom promjeru konopa.

05.

Konopi se maksimalno troše na mjestima koja su dugotrajno izložena trenju i habanju. Stoga se preporuča provjeriti takva mjesta i redovito mijenjati položaj konopa kako bi se naprezanje jednolično podijelilo. Najviše izložena mjesta na konopu su ona u doticaju s bitvama, otvorima na ždrijelu, remenicama itd.

06.

Ne stojite nikada u smjeru zatezanja konopa jer bi kod pucanja konop svojom oslobođenom energijom mogao nanijeti teške povrede.

07. Krivulje opterećenja na istezanje za nove i rabljene konope

Poliester

Poliamid

Polipropilen

PP Multifil